Grups de treball de la Societat Catalana d'Immunologia


 
Immunodeficiències primàries

Mónica Martínez (Coordinadora)

monica.martinez@vallhebron.cat
Autoimmunitat

Anaïs Mariscal (Coordinadora)

amariscal@santpau.cat
Immunologia del Trasplantament

Eduard Palou i Maria José Herrero
(Coordinadors)

epalou@clinic.cat, mherrero@bst.cat
Immunoteràpia

Manel Juan (Coordinador)

mjuan@clinic.cat
Joves immunòlegs

Rebeca Gutiérrez (Coordinadora)

rebeca.gutierrez.cozar@gmail.com
Tècnics de laboratori

Aina Aguiló (Coordinadora)

aina.aguilo@vallhebron.cat