Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Maig 2024).

30/05/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia.

Aquesta és la selecció del mes de maig de 2024:

 

ARTICLE 1:

Dempsey, Laurie A. "New role for TLR9." Nature immunology vol. 25,5 (2024): 719. doi:10.1038/s41590-024-01837-6

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Un estudi recent a Nature posa de manifest que el receptor TLR9, conegut per detectar ADN víric, també juga un paper clau en neurones de l'hipocamp per a la formació de memòries contextuals. TLR9 promou la reparació de l'ADN danyat induït per l'aprenentatge, un procés indispensable per consolidar aquests records duradors.

 

ARTICLE 2:

Qin, Chuan et al. "Single-cell analysis of anti-BCMA CAR T cell therapy in patients with central nervous system autoimmunity." Science immunology vol. 9,95 (2024): eadj9730. doi:10.1126/sciimmunol.adj9730

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquest treball es demostra que les cèl·lules CAR-T anti-BCMA poden travessar eficientment la barrera hematoencefàlica i eliminar cèl·lules plasmàtiques patògenes presents al líquid cefaloraquidi de pacients amb trastorns desmielinitzants com la neuromielitis òptica.

 

ARTICLE 3:

Chen, Rui et al. "NUDCD3 deficiency disrupts V(D)J recombination to cause SCID and Omenn syndrome." Science immunology vol. 9,95 (2024): eade5705. doi:10.1126/sciimmunol.ade5705

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest article descriu una nova mutació al gen NUDCD3 que causa immunodeficiència combinada greu o síndrome d'Omenn en alterar la recombinació V(D)J mediada per RAG, un pas essencial en el desenvolupament de limfòcits T i B.

 

ARTICLE 4:

Miller-Little, William A et al. "A TH17-intrinsic IL-1β-STAT5 axis drives steroid resistance in autoimmune neuroinflammation." Science immunology vol. 9,95 (2024): eabq1558. doi:10.1126/sciimmunol.abq1558

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Aquest treball publicat a Science Immunology assenyala que la senyalització IL-1β/STAT5 en cèl·lules Th17 indueix un programa transcripcional resistent als esteroides com la dexametasona en l'encefalomielitis autoimmune experimental. Bloquejar aquesta via podria revertir la resistència a esteroides en l'esclerosi múltiple.

 

ARTICLE 5:

Nakayama, Yukiteru et al. "Heart failure promotes multimorbidity through innate immune memory." Science immunology vol. 9,95 (2024): eade3814. doi:10.1126/sciimmunol.ade3814

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): En aquesta investigació, es desvela que les cèl·lules mare hematopoètiques preserven una "memòria" de l'estrès cardíac en la insuficiència cardíaca, la qual cosa altera la producció de macròfags i predisposa a altres patologies com la malaltia renal o muscular.