Detall notícia


Selecció d’articles científics de la Societat Catalana d’Immunologia (Juny 2024).

09/07/2024

Des de la SCI volem fer una petita recomanació mensual de publicacions destacades en el camp de la immunologia.

Aquesta és la selecció del mes de juny de 2024.

ARTICLE 1:

John V. Pluvinage et al. Transcobalamin receptor antibodies in autoimmune vitamin B12 central deficiency. Sci. Transl. Med. 16, eadl3758 (2024). DOI: 10.1126/scitranslmed.adl3758

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Descobriment d'una nova causa de deficiència de vitamina B12 al cervell. Investigadors han identificat una condició autoimmune que pot causar deficiència de vitamina B12 al cervell, fins i tot quan els nivells en sang són normals. S'han trobat anticossos que ataquen el receptor de transcobalamina (CD320), impedint que la vitamina B12 entri al cervell. Aquesta troballa podria explicar alguns casos de dèficits neurològics inexplicables i ofereix noves possibilitats de tractament mitjançant immunosupressió i suplementació de vitamina B12.

ARTICLE 2:

Al-Azab, M., Idiiatullina, E., Liu, Z. et al. Genetic variants in UNC93B1 predispose to childhood-onset systemic lupus erythematosus. Nat Immunol 25, 969--980 (2024). https://doi.org/10.1038/s41590-024-01846-5

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Noves variants genètiques associades al lupus infantil. Un estudi ha descobert dues noves variants genètiques en el gen UNC93B1 que predisposen al lupus sistèmic d'inici en la infància. Aquestes variants afecten la regulació dels receptors tipus Toll, importants en la resposta immune. Les troballes podrien conduir a noves estratègies de diagnòstic i tractament per a aquesta malaltia autoimmune.

ARTICLE 3:

Viengkhou, Barney et al. The brain microvasculature is a primary mediator of interferon-α neurotoxicity in human cerebral interferonopathies. Immunity, S1074-7613(24)00271-1. 11 Jun. 2024, doi:10.1016/j.immuni.2024.05.017

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): El paper crucial dels vasos sanguinis cerebrals en malalties relacionades amb l'interferó. Investigadors han demostrat que els petits vasos sanguinis del cervell són els principals mediadors de la toxicitat de l'interferó-α en la síndrome d'Aicardi-Goutières, una malaltia autoinflamatòria. Aquest descobriment obre noves vies per al tractament d'aquesta i altres condicions similars, centrant-se en protegir els vasos sanguinis cerebrals.

ARTICLE 4:

Yeh, Albert C et al. Microbiota dictate T cell clonal selection to augment graft-versus-host disease after stem cell transplantation. Immunity, S1074-7613(24)00273-5. 10 Jun. 2024, doi:10.1016/j.immuni.2024.05.018

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): La influència del microbioma en el rebuig de trasplantaments. Un estudi innovador ha revelat que el microbioma intestinal juga un paper important en la malaltia de l'empelt contra l'hoste després d'un trasplantament de cèl·lules mare. Certs bacteris intestinals poden activar cèl·lules T del donant, exacerbant la resposta immune contra el receptor. Això suggereix que la modulació del microbioma podria ser una estratègia per prevenir complicacions en els trasplantaments.

ARTICLE 5:

Burk, Caitlin M, and Wayne G Shreffler. Triggers for eosinophilic esophagitis (EoE): The intersection of food allergy and EoE. The Journal of allergy and clinical immunology vol. 153,6 (2024): 1500-1509. doi:10.1016/j.jaci.2024.04.010

Comentari SCI (autor: Mario Framil, Servei d’Immunologia, Hospital Clínic): Connexions entre l'esofagitis eosinofílica i les al·lèrgies alimentàries. Una revisió recent explora les similituds i connexions entre l'esofagitis eosinofílica i les al·lèrgies alimentàries mediades per IgE. Ambdues condicions estan augmentant en prevalença i comparteixen desencadenants alimentaris similars. Entendre millor aquestes connexions podria portar a nous enfocaments per al diagnòstic i tractament d'ambdues condicions.